Liên hệ

T & T LAPTOP – Bán laptop Đà Nẵng

Địa chỉ: 484 Núi Thành Đà Nẵng – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0384.744.791

Email: tienlaptop52@yahoo.com